Methodes en technieken Froukje Wijbenga past in haar sessies naast gesprekstechnieken onder andere methodes toe uit het NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) en uit de drama therapie en psychodrama. Aanvullend gebruikt ze technieken zoals (familie)opstellingen, voice dialogue, mindfulness en visualisaties. Daardoor zijn ze een dynamische mix tussen gesprekken, fysieke oefeningen en visualisaties/ontspanningsoefeningen. In haar praktijk richt zij zich op de creativiteit en de inventiviteit van jou als cliënt, die de belangrijkste bron vormen om tot verandering te komen.
Froukje stemt haar hulp altijd af of jou als cliënt, met oog voor jou als persoon, met jouw wensen en talenten. Maar ook met oog voor je omgeving, de stimulerende en remmende factoren daarin.

Het begint met een gratis kennismakingsgesprek Tijdens een kennismakingsgesprek gaan we op zoek naar jouw doelen of hulpvragen. Na afloop beslis jij of je een vervolgafspraak wilt maken. Froukje adviseert je over wat ze eventueel voor je kan doen. Als zij denkt dat een andere therapeut of coach je beter kan helpen bij jouw hulpvraag, zal ze je ook daarover adviseren.

Het aantal sessies kan variëren:
Coaching Soms heb je aan één enkele sessie al genoeg om je blik te verfrissen en je probleem op een andere, passender manier te kunnen benaderen. De meeste mensen geven na vijf tot tien sessies aan hun doelen behaald te hebben.
Therapie Bij therapie is er vaak sprake van een wat langer (ontwikkelings-) proces. Hoeveel afspraken nodig zijn hangt af van je eigen proces en de gebeurtenissen in je leven. Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek overleggen we wat jouw wensen zijn in combinatie met wat haalbaar is.

Samenwerking De praktijk werkt samen met  o.a. psychologenpraktijk Flow voor cognitieve gedragstherapie  praktijk van der Zwaag   voor medische psychologie in Groningen. Daarnaast onderhoudt zij contacten met de RUG, (afdeling studie ondersteuning), huisartsenpraktijken in Groningen, psychologen en collega-therapeuten.

Voor- en nameting De beroepsvereniging het NVPA, waar Froukje Wijbenga lid van is, houdt graag zicht op de kwaliteit van het werk van haar therapeuten. Daarom vraagt Froukje bij kennismaking en afscheid van haar clienten om de voor- en de nameting in te vullen op www.nvpameting.nl

Privacy Op basis van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is mijn praktijk gebonden aan wettelijke regels betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens. Indien u daar meer over wilt weten vraagt u bij de praktijk naar het register van de verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens van de praktijk.

Werktijden
Mijn werktijden zijn:
maandag 9.00 - 14.30 uur
donderdag 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9.00 - 11.30 uur
In incidentele gevallen kan hier op afspraak van afgeweken worden.